วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

ขายส่งเกลือเสริมไอโอดีนถุงเล็ก

0 ความคิดเห็น
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนถุงเล็กขายส่งเหมาะสำหรับ ร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่ง เพื่อจำหน่ายหรือแจกจ่ายต่อไปยังผู้บริโภค บรรจุถุงละ 200 กรัม 1 มัดมี 12 ถุง 1 กระสอบมี 20 มัดขายส่งกระสอบละ 400 บาทขายปลีกถุงละ 3-4 บาท ถุงขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 1 สอบมี 40 ถุงขายส่งกระสอบละ 300 บาทขายปลีกถุงละ 10-12 บาท อยากได้เป็นกระสอบใหญ่ก็มีลูกค้าอยากได้แบบไหน?อยากได้เกลืออะไร?โทรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเกลือได้ครับ 087-2250463 ใกล้ไกลส่งได้ทุกจังหวัด

Read more...