วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

เกลือบริสุทธ์ดียังไง?

0 ความคิดเห็น
เกลือบริสุทธิ์ TRS ดีอย่างไร?
1. ราคาคงที่ สม่ำเสมอ ทำให้คำนวณต้นทุนง่าย
2. มีคุณภาพคงที่ ผ่านระบบการตรวจสอบคุณภาพ
3. ง่ายต่อการเก็บรักษา ไม่เกิดปัญหาชื้นแฉะไหลเยิ้ม หรือจับตัวเป็นก้อนแข็ง
4. ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ มากกว่าเกลือทั่วไป 10-20%
5. ไม่มีปัญหาน้ำทิ้งและกากตะกอนจากการละลายเกลือบริสุทธิ์
6. เกลือบริสุทธิ์มีปริมาณโลหะหนักน้อยมากเมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป (ค่า Hardness ต่ำ) การล้างเรซิ่นจึงมีประสิทธิภาพที่สูงทำให้เครื่องกรองน้ำทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
7. น้ำเกลือที่ได้ใสสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน เช่น ดิน โคลน ทราย ทำให้ลดขั้นตอนการกรองน้ำเกลือ
8. ใช้เวลาในการละลายเกลือบริสุทธิ์น้อยกว่าเกลือทั่วไป เนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า
9. เวลาในการ Back Wash ลดลง 55% และเวลาในการล้างเกลือออกลดลง 45% เมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป ทำให้ประหยัดน้ำและเวลาที่ใช้ล้างเรซิ่น
10. น้ำที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นโดยมีค่าความกระด้างลดลง
11. ในการ Regenerate rasin การใช้เกลือล้างเรซิ่นตรา TRS สามารถ เพิ่มปริมาณน้ำถึง 20% เมื่อเทียบกับเกลือทั่วไป
12. ทำให้อายุการใช้งานของเรซิ่นเพิ่มขึ้น
เกลือแห้ง 99.90% TRS 

ขายเกลือ
Line id/โทร -0872250463
Facebook:https://www.facebook.com/saltthai/
เว็บไซต์:http://saltsaltrock.blogspot.com/2012/03/blog-post_07.html?m=1


Read more...