วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

โปแตส

0 ความคิดเห็น
โปรแตชคืออะไร?
การทำเหมือแร่โปแตชในภาคอีสาน เป็น การทำเหมืองใต้ดิน โดยขุดเจาะลึกลงไปใต้ดินเกิน 100 เมตร ไชเป็นอุโมงค์ใต้ดินโดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินข้างบน โดยเจาะอุโมงค์ลง ไปสกัด เอาแร่ใต้ดิน ออกมาเป็นโพรงกว้าง
หลายคนยังไม่ทราบว่า โปแตซ คือ อะไร นำมาทำอะไร มีประโยชน์ หรือไม่ดีอย่างไร
 โปแตซ เป็นเร่ที่ได้มาจากใต้ดิน โปแตซเป็นชื่อทางการค้า สำหรับชื่อทางเคมี คือ โปแตซเซียม คลอไรด์ (Potassium chloride) สูตรทางเคมี (kcl)
ประโยชน์ที่ได้จาการทำเหมืองแร่โปแตซ คือ นำมาผลิตปุ๋ย หรือเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์

โปแตซ มีผลต่อสุขภาพร่างกาย ถ้าสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคือง โดยเฉพาะกับแผลเปิด ระคายเคืองต่อตา ถ้าหายใจเอาฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูง ๆ จะเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อในจมูก เกิดผลต่อระบบย่อยอาหาร ถ้าเข้าสู่ร่างกายในจำนวนมากจะเกิดอาเจียน ท้องร่วง เกิดตะคริว ชีพจรเต้นอ่อน ในระยะยาวจะมีผลต่อปอด

ผลในทางในนิเวศวิทยา มีผลต่อปลาและพืชน้ำ แต่ในระยะยาวยังไม่มีข้อมูล

ผลต่อสิ่งแวดล้อม จะสะสมอยู่จนถึงระดับที่ไอออนจะถูกดูดซึมโดยพืช หรือสัตว์ที่กินน้ำที่มีโปแตซ และสารนี้จะคงอยู่ในน้ำ และดิน
คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารโปแตซ ควรจะสวมใส่แว่นตา เสื้อผ้า และหน้ากาก เพื่อป้องกันฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูง ในกรณีที่การควบคุม ที่แหล่งกำเนิดโดยวิธีวิศวกรรมไม่สามารถทำได้
คำเตือน/สิ่งที่ควรทราบ แม้สารนี้จะเป็นสารที่จะนำมาใช้ทำประโยชน์ และเป็นสินค้าส่งออกได้ ซึ่งจะทำรายได้ให้กับประเทศ แต่ก็ควรมีการระมัดระวังในการทำเหมือง ที่จะกิดอันตรายกับคนทำงาน และการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ทำอันตรายต่อสัตว์ และพืช ซึ่งถ้ามีการป้องกันและระมัดระวังอย่างดี ก็จะเกิดประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายได้
ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าแร่โปแตชคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร แร่โปแตชหรือ Potash ที่ว่านี้มีชื่อทางเคมีว่าโพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) จัดในกลุ่มเกลืออนินทรีย์ (inorganic salt) ประกอบ ด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ โพแทสเซียมคลอไรด์ (สูตรเคมี KCl) ในปริมาณร้อยละ 95-100 และโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงที่เราคุ้นเคย (สูตรเคมี NaCl) ในปริมาณร้อยละ 0-5. ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของแร่โปแตชคือ การนำไปสกัดให้ได้เป็นโพแทสเซียมในการผลิตปุ๋ย** เรียกได้ว่าผลประโยชน์จากการทำเหมืองโปแตชจะทวีค่าขึ้นอีกมหาศาลด้วยการเป็นสารนำเข้าของการทำปุ๋ยนี่เอง


Read more...